Generalforsamling den 15. marts kl. 19.00

Der indkaldes til generalforsamling for Flynderupgårds Venner tirsdag den 15. marts 2016 i Nellemannstuen på Flynderupgård.

Kl. 18.00: Fællesspisning. Spisehuset har åbent fra kl. 17.30, og mad og drikkevarer kan købes fra ca. 17.45. Tilmelding til Jeithi Lilhammer-Karlsen på tlf. 5325 6430 eller på mail: jeithililhammer@gmail.com senest den 11. marts. Pris for hovedret og dessert 70 kr. Foreningen byder ved generalforsamlingen på kaffe og hjemmebagt kringle.

Kl. 19.00: Generalforsamling med dagsorden ifølge vedtægterne:

  • Pkt. 1. Valg af dirigent.
  • Pkt. 2. Beretning om foreningens virksomhed.
  • Pkt. 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
  • Pkt. 4. Fastsættelse af kontingent.
  • Pkt. 5. Indkomne forslag. Forslag skal være formanden i hænde senest 5 hverdage før generalforsamlingen, dvs. onsdag den 9. marts 2015.
  • Pkt. 6. Valg.
  • Pkt. 7. Eventuelt.

Kl. ca. 20.00: Vi hygger os, præsenterer planer for året, og for årets udflugt.

Læs mere i nyhedsbrevet Nyhedsbrev februar 2016