Behandling af personoplysninger

Efter reglerne i databeskyttelsesforordningen (GDPR) skal Foreningen Flynderupgårds Venner hermed oplyse følgende:
Vi registrerer og behandler følgende oplysninger om foreningens medlemmer:

o Navn
o Adresse
o Mailadresse
o Indmeldelsesdato
o Status for betaling af medlemskontingent
o Telefonnummer (kun aktive)
o CPR-nummer (kun aktive)
o Evt. portrætfoto (kun aktive)

Formålet med registreringen er at sikre medlemsadministration, herunder at kunne udsende information til medlemmerne (nyhedsbreve mv.). Formålet med registrering af de yderligere oplysninger for aktive medlemmer er dels at sikre smidigst mulig koordination af den frivillige indsats, dels – i lyset af de frivilliges medvirkning til børnerettede aktiviteter på Flynderupgård – at sikre, at alle frivillige har en opdateret børneattest.
Medlemsoplysningerne opbevares på en computer/et bærbart medie, som kun foreningens formand, kasserer og sekretær har adgang til.
Ved elektronisk udsendelse af nyhedsbreve til alle medlemmer er mailadresser bcc
Du har til enhver tid ret til at få oplyst, hvilke oplysninger, vi har om dig.
Du har ret til at få rettet oplysningerne, hvis der er fejl.
Du har ret til at gøre indsigelse imod at vi har oplysningerne.
For aktive medlemmer kan kontaktoplysninger (navn, mail og telefonnummer) videreformidles (også elektronisk) til øvrige aktive medlemmer.
For aktive medlemmer kan situationsbilleder fra medlemmers deltagelse i arrangementer videreformidles til en bredere kreds (forenings hjemmeside, nyhedsbreve mv.).
For aktive medlemmer vil personnummer blive anvendt en gang hvert andet år for at indhente børneattest.
Alle oplysninger vedrørende et medlem slettes senest 2 år efter udmeldelse, medmindre du beder os om at slette oplysningerne straks. Ændrer du status fra aktiv til ikke aktiv slettes de særlige oplysninger, der er registreret for dig som aktiv senest 1 år efter ændring af status, medmindre du beder os om at slette oplysningerne straks.
Du kan klage til Datatilsynet over foreningens behandling af dine personoplysninger.
Foreningens kontaktperson ift behandling af personoplysninger er foreningens kasserer.