Frivillighedsgrupperne vokser, og det gør samarbejdet mellem grupperne også. Derfor har der været et ønske om at gøre vilkår og privillegier nogenlunde ens for de 3 grupper. Museet har nu barslet med nye aftaler for alle 3 grupper (dvs. de frivillige på Værftsmuseet, på Klarergården og på Flynderupgård). Venneforeningen på Flynderupgård har hidtil haft en aftale om at betale for mad til de aktive, når der var aktiviteter. Det skal foreningen ikke længere. Til gengæld betaler foreningen et tilskud til de aktive om mandagen, der primært går til forplejning. De ens vilkår, der gælder fra januar 2014, og for dem, der er registreret som frivillig hos Merete, betyder fine privilegier, nemlig:

  • Gratis entre til museernes fire udstillingssteder med en ledsager
  • Gratis kaffe/te i forbindelse med møder og arrangementer
  • Fortæring ved større arrangementer i forhold til længden af arrangementet
  • Indbydelser til særlig udstillingsåbninger og nytårskur
  • Frivilligkort, der viser tilhørsforhold til museernes frivilliggrupper
  • Nyhedsbrev (fra museerne)
  • Indbydelse til julefrokost i gruppen
  • Tilbud om at deltage i en sommertur i gruppen
  • 10 pct. rabat på syltet sødt og surt produceret af de frivillige

Bestyrelsen for Frilandskulturcentret Flynderupgårds Venner mener, at det er gode ting museet tilbyder frivillige. Den årlige tur for Venneforeningens medlemmer, som vi plejer at tage på midt i juni, vil vi fortsat arrangere for medlemmerne, fortsat udsende nyhedsbrev, og foreningens medlemmer kommer fortsat gratis ind på museerne mod forevisning af kvittering for betalt medlemskab.