De to venneforeninger fra Naturcentret Nyruphus og Hellebæk-Aalsgaarde Egnshistoriske Forening har planer om til næste sommer at arrangere en cykeltur fra Hellebæk til Espergærde. Tanken er, at der skal være poster undervejs, hvor deltagerne kan få forskellige informationer om lokalhistorien, naturen eller prøve en aktivitet. De to foreninger vil gerne have Flynderupgård og Venneforeningen med på ideen, hvor vi så vil skulle stå for posterne på vores del af strækningen.

Derfor efterlyser vi allerede nu nogle yngre medlemmer, der kunne tænke sig at være med til at arrangere posterne og cykelturen. Datoen for arrangementet er ikke fastlagt endnu, men under alle omstændigheder forventes det, at der vil blive arrangeret en prøvetur for foreningernes medlemmer, så snart der er mere på plads, hvorefter turen vil blive rettet til.