Lørdag den 20. april deltog 21 aktive i en temadag på Flynderupgård. Dagens program stod på nye ideer og udvikling af aktiviteter. Der kom mange gode ideer på opslagstavlerne, og det var i det hele taget en meget fin dag. Alt er nu samlet i et idékatalog, der hele tiden kan udvikle sig. Allerede i sommer er det blevet besluttet at tage fat på nye ideer til aktiviteterne med børn, og andre ideer vil blive realiseret hen ad vejen. Blandt andet arbejdes der på at lære børn at vaske tøj med vaskebræt og sæbespåner, vi skal snitte skeer, og vi vil formidle mere om fiskeri i forbindelse med silderygningen.

Gruppearbejdet var opdelt i 5 emner: aktiviteter for frivillige, husflid og gammelt håndværk, landbrug, have og udendøsrliv, publikumsaktiviteter samt markedsføring.

Alle ideerne blev hængt op og fik tildelt point.

Se hele idékataloget her Temadag Flynderupgård 20-04-2013 samlet