Indkaldelse til Generalforsamling 2024 – Flynderupgårds Venner

Onsdag den 20. marts 2024 kl. 18.30 på Flynderupgård

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Beretning om foreningens virksomhed.
 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse – se medsendte.
 4. Fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen foreslår uændret for 2025.
 5. Indkomne forslag. Skal være formanden skriftligt i hænde senest 5 hverdage før generalforsamlingen.
 6. Valg.

På valg er følgende bestyrelsesmedlemmer:

 • Maria Dalsgaard
 • Ole Clausen
 • Tage Jensen
 • Suppleanter:
  • Felix Ribich
  • Kirsten Westergaard
 • Revisorer:
  • Kirsten Hess
  • Leif Timmermann
 • Revisorsuppleant:
  • Hildur Nellemann

Øvrige bestyrelsesmedlemmer er:

Lene Gelting, Jess Nielsen, Benna Rrgaard

 1. Eventuelt.

For at have stemmeret skal kontingentet være betalt senest den 20. marts 2024.

HUSK: At kontingent skal være indbetalt på foreningens konto i Danske Bank 1551 9627456 forud for generalforsamlingen. Enkeltmedlemsskab 100 kr., familiemedlemsskab 150 kr.
Hvis man ikke har haft mulighed for at indbetale via banken, kan man undtagelsesvis betale kontingent ved generalforsamlingen – dog kun med kontanter.

PROGRAM

Kl. 17.30

Der inviteres på middag i Spisestuen.

Tilmelding er nødvendig og skal ske på info@flynderupgaardsvenner.dk eller til Maria Dalsgaard på tlf. 4020 1221 eller til Benna Raagaard på tlf. 2167 4803.

Tilmeldingsfrist: fredag den 15. marts

Kl. 18.30

Generalforsamling – se dagsorden på indkaldelsen.

Foreningen er vært ved en kop kaffe med kringle.

Kl. 19.30

FILM

Film kl. 19.30. I år viser vi en lille film, der hedder MÆND VAND & VÆRFT. Tre gamle læredrenge fortæller om deres tid på Helsingør Værft tilbage i 1960’erne. Ole Jens Nielsen, Jørn Knudsen og vores egen Ole Clausen får i filmen besøg af fem unge, som også kommer en tur med ud på vandet med SS Bjørn.

På gensyn den 20. marts – husk at betale kontingent!

Vasketøjet vaskes med sæbespåner