Generalforsamling onsdag den 11. april 2018

Hermed indkaldes til årets generalforsamling:

Kl. 17.30: Sædvanen tro begynder aftenen med fællesspisning fra ca. 17.30, hvor man kan købe hovedret og dessert for 65 kr. Tilmelding til kasserer Mogens Gundersen tlf. 4071 1224, mail mogens.gundersen@stofanet.dk eller på foreningens mail: info@fkfv.dk.

Kl. 18.30: Generalforsamling – foreningen byder på kaffe med hjemmebagt kringle. Se dagsorden på bagsiden.
Kl. ca. 19.30: I april 2000 fik Flynderupgård besøg af Garderhusarerne i forbindelse med modtagelse af Dronningen i Helsingør. Det blev der optaget en lille film af, som vi viser og genopfrisker gode minder.

Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Beretning om foreningens virksomhed
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
4. Fastsættelse af kontingent
5. Indkomne forslag (skal være formanden skriftligt i hænde fem hverdage før generalforsamlingen)
6. Valg
7. Eventuel

Bestyrelsen:
Jess Nielsen, Maria Dalsgaard, Ole Clausen, Mogens Gundersen.
Afgående bestyrelsesmedlemmer: Jeithi Lilhammer-Karlsen, Uffe Müller
Suppleanter: Bent Justesen, Peter Borg Kristensen (genopstiller ikke)
Revisorer: Mogens Peulicke
Revisorsuppleant: Inge From

Foreningen udsender ikke girokort, så HUSK at betale kontingent på foreningens bankkonto: Regr.nr.1551 Kontonr. 9627456 Husk at angive tydeligt navn – og gerne medlemsnr.

Kontingent: Enkelt 100 kr. og familie/par 150 kr.