Årets generalforsamling afholdes den 5. april 2017 i Nellemannsstuen på Flynderupgård

Programmet er:

Kl. 17.30: Sædvanen tro begynder aftenen med fællesspisning fra ca. 17.30, hvor man kan købe hovedret og dessert for 65 kr. Tilmelding til Jeithi Lilhammer-Karlsen på tlf. 5325 6430 eller mail jeithililhammer@gmail.com.

Kl. 18.30: Generalforsamling – foreningen byder på kaffe med hjemmebagt kringle. Se dagsorden på bagsiden.

Kl. ca. 19.30: I vinter mistede foreningen vores dejlige og flittige medlem og tidligere bestyrelsesmedlem Bjørn Andersen. For at mindes ham viser vi filmen, der i sin tid blev optaget med ham og Ib Børgesen hvor de fortæller om fiskeriet ud fra fiskerisamlingen på museet, og hvor Piet van Deurs er interviewer.

Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Beretning om foreningens virksomhed
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
4. Fastsættelse af kontingent
5. Indkomne forslag (skal være formanden skriftligt i hænde fem hverdage før generalforsamlingen)
6. Valg
7. Eventuel
Bestyrelsen består af: Uffe Müller, Jeithi Lilhammer-Karlsen, Jess Nielsen,
Maria Dalsgaard, Ole Clausen, Aase Steffensen
Suppleanter: Peter Borg Kristensen, Mogens Gundersen
Revisorer: Helge Jensen, Aage Pedersen
Revisorsuppleant: Karen Persson