I mange år har Flynderupgård dannet en smuk ramme om en festlig og hyggelig Grundlovsdag.

Det gælder også fejringen af årets Grundlovsdag. 2015 er året, hvor vi kan fejre 100 året for grundlovsændringen, der betød, at Danmarks kvinder fik stemmeret. Men det var ikke kun kvinderne, der fik stemmeret år 1915. Demokratiet blev for alvor udvidet idet også tjenestefolk og personer uden fast bopæl fik stemmeret. Man siger, at de nye rettigheder kom til at gælde for de fem F’er:  Fruentimmere, folkehold, forbrydere, fjolser og fattige.

–          I anledning af 100 året vil det være rigtig flot, hvis vores gæster til Grundlovsfesten møder op i hat, uanset om man er mand eller kvinde, siger museumschef Maibritt Bager, men understreger samtidig, at det ikke er en forudsætning for at komme – kun en hyggelig opfordring.

Stemmeretsalderen ved folketingsvalg blev ved samme lejlighed sat ned fra 30 år til 25 år, og samlet set blev andelen af stemmeberettigede borgere i Danmark mere end fordoblet.

Grundlovstale ved Lillian Mathiesen

Grundlovsfesten på Flynderupgård begynder kl. 13.00, men man er velkommen til at komme tidligere og finde et godt sted i haven og evt. tage sin medbragte mad med.

Spisehuset serverer håndmadder, grundlovsdessert, kaffe, kringle og drikkevarer.

Programmet byder på musik af Hjemmeværnets musikkorps, smukke sange ved Espergærdekoret, fællessange, og Borgmester Benedikte Kiær vil uddele legater fra Conrad Nellemann og Hustrus Mindelegat.

Grundlovstalen holdes i år selvsagt af en kvinde, nemlig Lillian Mathiesen, der er kendt i kulturlivet i vores Kommune. Lilian har hele livet lagt megen energi i kulturen, ikke mindst revyerne i Espergærde, og de tidligere så dejlige Alsangsstævner på Flynderupgård, og mange, mange flere kulturoplevelser. I dag er Lillian bl.a. formand for Espergærde Idrætsforenings Venner.

Grundlovsfesten, der er arrangeret i et samarbejde mellem Helsingør Museumsforening, Historisk Forening for Espergærde og Omegn, Fonden Conrad Nellemann og Hustrus Mindelegat, Flynderupgård Museet og Flynderupgårds Venner. Grundlovsfesten slutter kl. 15.00.

Museet har åbent kl. 12.00-16.00 og der er denne dag gratis adgang.