Flynderupgårds Venner
mail: info@fkfv.dk
www.fkfv.dk
Konto i Danske Bank 1551  9627456
CVR nr 33002181.

Bestyrelsen
Formand: Maria Dalsgaard,
Willemoesvej 17
3100 Hornbæk
mobil 4020 1221

Næstformand: Jess Nielsen, tlf. 2040 4606
Kasserer: Hildur Nellemann tlf. 3022 6624
Medlem: Ole Clausen, 4919 3362
Medlem: Bent Justesen
Medlem: Tage Jensen
Suppleant: Felix Ribisch
Suppleant: Kirsten Westergaard
Revisor: Mogens Peulicke
Revisor: Kirsten Hess
Revisor suppleant: Leif Timmermann

Vedtægter